Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Pozor, toto je
TESTOVACÍ SERVER


Zde jsou vystaveny údaje předané ze školních matrik
ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ k rozhodnému datu 31. 3. 2024.

Mateřské školy zde mohou nadále testovat předávání dat
k rozhodnému datu 31. 3. 2024.

Kontrola správnosti předávaných údajů
k rozhodnému datu 30. 9. a 31. 10. 2024
zde bude umožněna od počátku září 2024.Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby
s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu
hesla@msmt.cz


Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT,
Odbor školské statistiky a analýz.