Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Pozor, toto je
TESTOVACÍ SERVER,
který slouží pouze k otestování správnosti vygenerovaných dat.


Zde je možné testovat předávání dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ
k rozhodnému datu 31. 3. 2019.

Údaje o podpůrných opatřeních do přílohy výkazu R 43-01
ani údaje za přijímací řízení VOŠ (U41) se v jarním sběru nepředávají!Aktualizaci kontaktních údajů provádějte prosím na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.

Případné dotazy můžete (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) zasílat na adresu matrika@msmt.cz

Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby
s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu
hesla@msmt.cz


Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT,
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.