Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Pozor, toto je
TESTOVACÍ SERVER


který slouží pouze k otestování správnosti vygenerovaných dat

Zde je možné testovat předávání dat ze školních matrik
k rozhodnému datu 30. 9. 2023 (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře),
resp 31. 10. 2023 (VOŠ).

Věnujte pozornost informacím pod ikonou vykřičníku
v pravém horním rohu obrazovky.


Předávání údajů správním úřadům probíhá na serveru
https://matrika.msmt.cz/MatrikaS
.


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby
s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu
hesla@msmt.cz


Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT,
Odbor školské statistiky a analýz.