Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Pozor, toto je
TESTOVACÍ SERVER


který slouží pouze k otestování správnosti vygenerovaných dat

Zde je možné testovat předávání dat ze školních matrik
k rozhodnému datu 31. 10. 2018 (VOŠ).

Věnujte pozornost informacím pod ikonou vykřičníku
v pravém horním rohu obrazovky.Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby
s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu
hesla@msmt.cz


Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT,
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.